ENERGO-AQUA a.s.

ENERGO – AQUA a.s. bola založená v roku 2004 a jej cieľom je príprava, realizácia a  prevádzkovanie projektov malých vodných elektrární

Výber a posúdenie vhodnej lokality

Výber a posúdenie vhodnej lokality

Spracovanie technického riešenia

Spracovanie technického riešenia

.

Vyriešenie majetkoprávnych vzťahov

Vyriešenie majetkoprávnych vzťahov

Získanie potrebných povolení

Získanie potrebných povolení

.

Malá vodná elektráreň

Šalková

Malá vodná elektráreň

Trenčianske Biskupice II

Realizácia a prevádzkovanie projektov

Spoločnosť ENERGO - AQUA a.s. v roku 2005 začala s prevádzkou MVE Mníšek nad Hnilcom a v roku 2007 dokončila a spustila do prevádzky MVE Trenčianske Biskupice.

V roku 2009 bola do prevádzky spustená druhá turbína
TG2 na MVE Trenčianske Biskupice.

V roku 2013 bola do prevádzky spustená MVE Šalková na rieke Hron.

V roku 2018 bolo do prevádzky spustené vodné dielo Trenčianske Biskupice II na rieke Váh.

Spoločnosť ENERGO – AQUA a.s. spolupracuje so širokým okruhom partnerov na príprave a realizácii projektov MVE. V rámci tejto spolupráce sa venuje nasledujúcim aktivitám:

Profesionálny prístup

Profesionálny servis

Realizácie projektov

Výber a posúdenie vhodnej lokality

Zabezpečenie projektového financovania