MVE Trenčianske Biskupice

Home MVE Trenčianske Biskupice

MVE Trenčianske Biskupice

Charakteristika stavby:

Malá vodná elektráreň je súčasťou priepuste zabezpečujúcej biologický prietok do starého koryta Váhu za haťou v Trenčianskych Biskupiciach a využíva hydroenergetický potenciál prepúšťanej vody k výrobe elektrickej energie.

Základné údaje:
Názov rieky: Váh
Riečny kilometer: 160 r.km
Čistý spád: 4, 63 m
Celkový inštalovaný výkon: 0,670 MW (1 x 0,4 MW, 1 x 0,270 MW)
Typ turbíny: 2 x Kaplanova horizontálna priamoprúdová turbína
Uvedenie do prevádzky: 1. Turbína – 30/1/2007
2. Turbína – 30/6/2009

TG1 TG2
Výkon- počet sústrojenstiev
Output- number of units
Leistung – Anzahl der Aggrefate
0,4 MW – 1 0,27 MW – 1
Projektovaná ročná výroba
Projected annual production
Projektrierte jährilechen Elektrizitätserzeugung
2000 MWh
Priemerná ročná výroba
Avarage annual production
Jährliche Elektrizitserzeugung
2750 MWh
Spád
Head
Gefälle
5,14 m
Prietok
Dischange
Fördermenge
10 m3.s-1 10 m3.s-1
Typ turbíny- výrobca
Type of turbine- manufacturer
Type der Turbine- Hersteller
Kaplan – STM Power
Obežné koleso – priemer – počet lopatiek
Runner – diameter – number of blandes
Laufrad – Durchmesser – Schlaufzahl
1250 mm – 4
Vtokový uzáver
Intake gate
Einlaufverschluss
Tabuľový – elektrický pohon
Slide type- electr. Drive
Schützentafeln- electr. Anbetrieb
Generátor- výkon –napätie –výrobca
Generator – output- voltage – manufacturer
Generator- Leistung – Spannung- Hersteller
400 kW – 3x 400V
Exmont – Energo a.s.
270 kW – 3x 400V
MEZ Brno
Regulátor turbíny
Turbine governor
Turbinenregler
Hydraul.
Rozvodne
Switch plants
Schaltanlagen
22 kV
Spôsob prevádzky
Operation regitimes
Betriebsart
Automatická turbínová
Automatic turbine
Automaticher Turbinenbetrieb
Rok uvedenia do prevádzky
Year of operation starting
Inbetriebsnahme im Jahre
2007 2009