História MVE

Home História MVE

História

Už koncom 19. storočia vznikali na našom území MVE pre potrebu rudných baní, úpravu rúd, železiarní alebo ako prídavné zariadenia najmä pri mlynoch. Už v roku 1911 bolo na Slovensku 13 MVE pre verejné zásobovanie, pričom v roku 1930 už bolo 146 MVE. Zmiešanú prevádzku malo 96 MVE (mechanická transmisia + výroba elektrickej energie) a 49 bolo samostatných vodných elektrární. V roku 1937 evidovalo Ministerstvo verejných prác až 3097 MVE. Niektoré však už neboli poháňané vodným kolesom, ale turbínami, zväčša Francisovovými.

Po roku 1948 väčšina z nich bola vyradená z prevádzky. V súčasnosti je na Slovensku v prevádzke približne 250 MVE.

light-bulb
-2004

ENERGO-AQUA a.s.

Rok založenia

analytics
-2004

MVE Trenčianske Biskupice

Začiatok prípravy projektu MVE Trenčianske Biskupice s výkonom 1×0,400 MW.

courthouse
-2005-2007

MVE Trenčianske Biskupice

Realizácia projektu MVE Trenčianske Biskupice s výkonom 1×0,400 MW

Infrastructure-Design
-2007

MVE Trenčianske Biskupice

Začala príprava projektu druhej turbíny MVE Trenčianske Biskupice s výkonom 1 x 260 kW

Company-Establishment
-2008-2009

MVE Trenčianske Biskupice

realizácia bola v rokoch 2008-2009. Turbína bola uvedená do trvalej prevádzky v auguste 2009. Celkový inštalovaný výkon MVE Trenčianske Biskupice je 0,660 MW..

Building-Construction-Icon
-2012-2013

MVE Šalková

realizácia bola v rokoch 2012-2013. Celkový inštalovaný výkon je 0,71 MW..

Building-Renovation-Icon
-2015-2017

VD Trenčianske Biskupice II

realizácia bola v rokoch 2015-2017. Turbína bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 2018..