MVE Šalková

Home MVE Mníšek nad Hnilcom

MVE Mníšek nad Hnilcom

Charakteristika stavby:

Základné údaje:
Názov rieky: Hnilec
Riečny kilometer: 26,9 r.km
Čistý spád: 4 m
Celkový inštalovaný výkon: 0,150 MW (2 x 0,075 MW)
Typ turbíny: Kaplan – Hydrohrom HH750SK
Uvedenie do prevádzky: 01/2001

TG1 TG2
Výkon- počet sústrojenstiev
Output- number of units
Leistung – Anzahl der Aggrefate
0,075 MW – 1 0,075 MW – 1
Projektovaná ročná výroba
Projected annual production
Projektrierte jährilechen Elektrizitätserzeugung
400 MWh
Priemerná ročná výroba
Avarage annual production
Jährliche Elektrizitserzeugung
496 MWh
Spád
Head
Gefälle
4,4 m
Prietok
Dischange
Fördermenge
4,8 m3.s-1
Typ turbíny- výrobca
Type of turbine- manufacturer
Type der Turbine- Hersteller
Kaplan – STM Power
Obežné koleso – priemer – počet lopatiek
Runner – diameter – number of blandes
Laufrad – Durchmesser – Schlaufzahl
750 mm – 4
Vtokový uzáver
Intake gate
Einlaufverschluss
Tabuľový – mechanický pohon
Slide type- mech. Drive
Schützentafeln- mech. Anbetrieb
Generátor- výkon –napätie –výrobca
Generator – output- voltage – manufacturer
Generator- Leistung – Spannung- Hersteller
75 kW – 3x 400V
KONČAR MORAVIA s.r.o.
75 kW – 3x 400V
KONČAR MORAVIA s.r.o.
Regulátor turbíny
Turbine governor
Turbinenregler
Hydraul.
Rozvodne
Switch plants
Schaltanlagen
22 kV
Spôsob prevádzky
Operation regitimes
Betriebsart
Automatická turbínová
Automatic turbine
Automaticher Turbinenbetrieb
Rok uvedenia do prevádzky
Year of operation starting
Inbetriebsnahme im Jahre
2001