MVE Trenčianske Biskupice

Home MVE Trenčianske Biskupice

MVE Trenčianske Biskupice

Charakteristika stavby:

Malá vodná elektráreň je súčasťou priepuste zabezpečujúcej biologický prietok do starého koryta Váhu za haťou v Trenčianskych Biskupiciach a využíva hydroenergetický potenciál prepúšťanej vody k výrobe elektrickej energie.

Základné údaje:
Názov rieky: Váh
Riečny kilometer: 160 r.km
Čistý spád: 4, 63 m
Celkový inštalovaný výkon: 0,66 MW (1 x 0,4 MW, 1 x 0,26 MW)
Typ turbíny: 2 x Kaplanova horizontálna priamoprúdová turbína
Uvedenie do prevádzky: 1. Turbína – 30/1/2007
2. Turbína – 30/6/2009

TG1 TG2
Výkon- počet sústrojenstiev Output- number of units Leistung – Anzahl der Aggrefate 0,4 MW - 1 0,26 MW - 1
Projektovaná ročná výroba Projected annual production Projektrierte jährilechen Elektrizitätserzeugung 2000 MWh
Priemerná ročná výroba Avarage annual production Jährliche Elektrizitserzeugung 2750 MWh
Spád Head Gefälle 5,14 m
Prietok Dischange Fördermenge 10 m3.s-1 10 m3.s-1
Typ turbíny- výrobca Type of turbine- manufacturer Type der Turbine- Hersteller Kaplan – STM Power
Obežné koleso – priemer – počet lopatiek Runner - diameter – number of blandes Laufrad – Durchmesser - Schlaufzahl 1250 mm - 4
Vtokový uzáver Intake gate Einlaufverschluss Tabuľový – elektrický pohon Slide type- electr. Drive Schützentafeln- electr. Anbetrieb
Generátor- výkon –napätie –výrobca Generator – output- voltage – manufacturer Generator- Leistung – Spannung- Hersteller 400 kW – 3x 400V Exmont – Energo a.s. 270 kW – 3x 400V MEZ Brno
Regulátor turbíny Turbine governor Turbinenregler Hydraul.
Rozvodne Switch plants Schaltanlagen 22 kV
Spôsob prevádzky Operation regitimes Betriebsart Automatická turbínová Automatic turbine Automaticher Turbinenbetrieb
Rok uvedenia do prevádzky Year of operation starting Inbetriebsnahme im Jahre 2007 2009