Second-life battery storage systems

Home Second-life battery storage systems

Second-life battery storage systems

Úvod

Energo-Aqua dostala od Európskej komisie zelenú na svoj projekt Second-Life Battery Storage Systems. Projekt zameraný na vývoj a výrobu batériových úložísk elektrickej energie z už použitých batérií je súčasťou celoeurópskeho IPCEI projektu European Battery Innovation, na ktorého príprave sa okrem Slovenska podieľalo ďalších 11 európskych krajín. Tento významný projekt európskeho záujmu pokryje celý hodnotový reťazec batérií od ťažby surovín, návrhu a výroby batériových článkov a balení až po recykláciu a obehové hospodárstvo. Vďaka tomuto projektu uvedie Energo-Aqua na trh kontajnerové úložisko energie navrhnuté pre konkrétne potreby a aplikácie.

Projekty IPCEI

Important Projects of Common European Interest, IPCEI (Významné projekty spoločného európskeho záujmu) vznikli ako odozva EÚ na rastúcu technologickú prevahu ostatných svetových veľmocí a s tým spojené riziko závislosti v oblastiach kľúčovej infraštruktúry. V prípade IPCEI European Battery Innovation (EuBatIn) ide o vybudovanie technologickej samostatnosti a nezávislosti v segmente batérií.

Projekt Energo-Aqua

Projekt Energo-Aqua pod názvom Second-life battery storage systems je zameraný na vývoj a výrobu batériových úložísk elektrickej energie, založený na technológií SLB (ďalej ako SLB ESS). V aplikáciách sa SLB ESS ničím nelíšia od úložísk energie postavených na nových moduloch. Podstatný rozdiel je v cene, ktorá pri SLB ESS dosahuje len tretinu hodnoty úložiska energie postaveného na nových moduloch. Práve cena hrá zásadnú úlohu pri ich širokom nasadení v energetických projektoch. Rozvoj tohto projektu nepriamo podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, pretože zvyšuje ich efektivitu, bezpečnosť alebo zlepšuje iné prevádzkové charakteristiky. Vo svojej výskumnej časti projekt rieši problém riadenia SLB, konštrukciu kontajnerov pre SLB ESS, vybavenie a súčasti SLB ESS. V realizačnej časti budú postavené najmenej tri SLB ESS a testované na celú sériu prevádzkových situácií. Produktom projektu je kontajnerové úložisko energie na báze SLB, navrhnuté konkrétne pre potreby aplikácie.

Hlavné benefity projektu Energo-Aqua

  • Vznik 72 nových odborných pozícií
  • Významná alokácia prostriedkov z rozpočtu projektu pre slovenské univerzity
  • Vznik 2 nových profesúr
  • Veľká miera inovatívnosti projektu potvrdená Európskou komisiou
  • Dynamický transfer poznatkov medzi univerzitami a podnikmi
  • Pozitívny vplyv na životné prostredie vďaka opätovnému využívaniu použitých batérií

Spoločenský význam projektu

Riešiteľský tím projektu sa skladá z viacerých univerzít a podnikov. Spoluprácou na tomto projekte sa vytvorí jedinečná platforma pre dynamický transfer poznatkov medzi univerzitami a podnikmi, čo výrazným spôsobom zvýši dôveryhodnosť spolupráce s potenciálom zapájania sa do ďalších projektov. Zároveň sa vytvorí udržateľná spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, keďže produkty bude treba neustále zdokonaľovať tak, aby bola zabezpečená ich konkurencieschopnosť.

Projekt zároveň preukázateľne podporuje vznik pridružených podnikateľských aktivít, ako je napríklad zber použitých batérií z EV, rozvoj OZE, rozvoj elektrotechnického priemyslu. Realizáciou bude podporené nasadenie moderných automatizačných technológií. Veľký prínos má projekt aj v oblasti monitoringu životného prostredia.

V projekte vznikne 60 výskumných pozícií a približne 12  projektovo-realizačných pozícií, čo spolu tvorí takmer 70 nových odborných miest.

Partnerské univerzity: