Vývoj čistiacich strojov

Home Vývoj čistiacich strojov

Vývoj čistiacich strojov pre malé vodné elektrárne

Názov projektu: Vývoj čistiacich strojov pre malé vodné elektrárne
Miesto realizácie projektu: Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín 4

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je vývoj nových progresívnych typov čistiacich strojov pre MVE zabezpečujúcich lepšie využitie hydroenergetického potenciálu vodného toku elektrárne. Realizáciou projektu získa spoločnosť kompletné know – how (výkresová, technická dokumentácia) pre následnú výrobu dvoch typov čistiacich strojov.

Ramenový pre čistenie hrablíc do hĺbky 5 m a šírky do 3 m.
Teleskopický pre čistenie hrablíc do hĺbky 6,5 m a šírky do 3,5 m ako aj typové rady ramenového a teleskopického čistiaceho stroja, a to v plnoautomatickom prevedení.

Názov a sídlo prijímateľa:

ENERGO – AQUA a.s., Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín 4
Dátum začatia realizácie projektu: 17.1.2013
Dátum skončenia realizácie projektu: 31.12.2015
Výška poskytnutého príspevku: 1 689 750,00 EUR
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR