Menu

Malé vodné elektrárne

Vodné elektrárne majú na území Slovenska bohatú tradíciu. Prvé vznikali už koncom 19. storočia, v súčasnosti ich je v prevádzke približne 250. Energo-Aqua realizovala od svojho vzniku v roku 2004 celkovo štyri projekty malých vodných elektrární v lokalitách Trenčianske Biskupice, Banská Bystrica a Mníšek nad Hnilcom.

2004
Rok založenia Energo-Aqua a.s.

2004-2009
Malá vodná elektráreň Trenčianske Biskupice

2012-2013
Malá vodná elektráreň Šalková

2015-2017
Vodné dielo Trenčianske Biskupice II

2017-2021
Projekt Úložiská energie z batérií druhej životnosti (IPCEI)