Menu

Pretvárame energiu okolo nás

Naše dlhoročné skúsenosti sústreďujeme na výskum, vývoj a produkciu batériových úložísk elektrickej energie, ktoré predstavujú prirodzený vývoj v sektore energetiky. Sme presvedčení, že aj vďaka opätovnému využitiu použitých batérií dosiahneme energeticky efektívnu budúcnosť bez fosílnych palív.

Viac →

Projekty

Od nášho vzniku ponúkame súhrnné služby v oblasti prípravy, realizácie a prevádzky malých vodných elektrární. Logickým pokračovaním vývoja našej spoločnosti je zameranie sa na širšie možnosti energie s cieľom optimalizovať využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Venujeme sa výskumu a vývoju kontajnerových batériových úložísk z regenerovaných modulov.