Menu

Vývoj čistiacich strojov pre malé vodné elektrárne

Aby dokázali malé vodné elektrárne lepšie využiť energetický potenciál vodného toku, potrebujú progresívne typy čistiacich strojov.

V rámci projektu v Trenčianskych Biskupiciach sme vyvinuli kompletné know-how od výkresovej až po technickú dokumentáciu na výrobu dvoch typov čistiacich strojov.

Realizácie:

  • Ramenový čistiaci stroj pre čistenie hrablíc do hĺbky 5 m a šírky do 3 m.
  • Teleskopický čistiaci stroj pre čistenie hrablíc do hĺbky 6,5 m a šírky do 3,5 m, ako aj typové rady ramenového a teleskopického čistiaceho stroja, a to v plnoautomatickom prevedení.

Projekt bol financovaný z fondov Európskej únie.