Menu

Second-life battery storage

Vyvíjame vlastné know-how v oblasti výroby batériových úložísk elektrickej energie s priamou podporou Európskej únie v rámci projektu IPCEI EuBatIn.

Čo je to IPCEI EuBatIn?
Významný projekt spoločného európskeho záujmu (Important Project of Common European Interest) v segmente batérií (EuBatIn – European Battery Innovation).

Použitým batériám z elektromobilov dávame druhý život

Náš projekt Second-life battery storage systems patrí medzi 42 unikátnych európskych projektov, ktoré EÚ posunú bližšie k dosiahnutiu čistej mobility a zároveň pomáhajú napĺňať ambície v oblasti uskladňovania energie.

  • Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie pre všetkých
    Zameriavame sa na vývoj a výrobu batériových úložísk elektrickej energie z použitých batérií, čo prispieva k ochrane životného prostredia, znižuje spotrebu surovín a tým aj uhlíkovú stopu.
  • Budujeme know-how
    Prispievame k prechodu Slovenska na znalostnú ekonomiku a prinášame technológie priemyslu 4.0
  • Nové impulzy na spoluprácu
    Snažíme sa iniciovať prepojenia medzi výskumno-vývojovými kapacitami univerzít a biznisom. V projekte vznikne viac ako 50 odborných pracovných miest.

Chceme ponúkať riešenia, ktoré budú eliminovať dopady na životné prostredie a pomôžu Európe na ceste k obehovej ekonomike.