Menu

Činnosti

Naše dlhoročné skúsenosti sústreďujeme na výskum, vývoj a produkciu batériových úložísk elektrickej energie, ktoré predstavujú prirodzený vývoj v sektore energetiky. Sme presvedčení, že aj vďaka opätovnému využitiu použitých batérií dosiahneme energeticky efektívnu budúcnosť bez fosílnych palív.