Menu

Projekty

Od nášho vzniku ponúkame súhrnné služby v oblasti prípravy, realizácie a prevádzky malých vodných elektrární. Logickým pokračovaním vývoja našej spoločnosti je zameranie sa na širšie možnosti energie s cieľom optimalizovať využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Venujeme sa výskumu a vývoju kontajnerových batériových úložísk z regenerovaných modulov.