Menu

O nás

Vždy nám boli blízke obnoviteľné zdroje energie šetrné k životnému prostrediu. Už od roku 2004 budujeme svoje know-how v prírodných a technických vedách, ktoré aplikujeme v rámci výskumných a vývojových projektov pre malé vodné elektrárne. Špecializujeme sa na tvorbu konštrukčných riešení, ktoré zefektívňujú chod vodných elektrární a pomáhajú naplno využívať ich energetický potenciál.

Naše dlhoročné skúsenosti sústreďujeme na výskum, vývoj a produkciu batériových úložísk elektrickej energie, ktoré predstavujú prirodzený vývoj v sektore energetiky. Sme presvedčení, že aj vďaka opätovnému využitiu použitých batérií dosiahneme energeticky efektívnu budúcnosť bez fosílnych palív.

Už od roku 2004 budujeme svoje know-how v prírodných a technických vedách, ktoré aplikujeme v rámci výskumných a vývojových projektov.

Tím

Jozef Matušov
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Martin Liška
Zástupca technického manažéra

Simona Migová
Zástupca technického manažéra

Ondrej Lipták
Programátor riadiacich systémov

Augustín Zubo
Mechanický konštruktér

Vladimír Vázal
Výskumný pracovník

Marcel Körösi
Výskumný pracovník

Katarína Húleková
Výskumný pracovník

Jozef Plica
Technický pracovník

Miroslava Zachárová
Asistent technického pracovníka

Juraj Štrkolec
Technický pracovník

Peter Mazanovský
Technický pracovník

Stanislav Doktor
Technický pracovník

Michal Podlucký
Senior projektový manažér

Tomáš Rolník
Finančný manažér projektu

Miroslav Páleník
Účtovník

Dominika Klačanská
HR Generalist

Milan Čerňanský
Business developer

Radoslava Hašková
Špecialista verejného obstarávania