Menu

O nás

Vždy nám boli blízke obnoviteľné zdroje energie šetrné k životnému prostrediu. Už od roku 2004 budujeme svoje know-how v prírodných a technických vedách, ktoré aplikujeme v rámci výskumných a vývojových projektov pre malé vodné elektrárne. Špecializujeme sa na tvorbu konštrukčných riešení, ktoré zefektívňujú chod vodných elektrární a pomáhajú naplno využívať ich energetický potenciál.

Naše dlhoročné skúsenosti sústreďujeme na výskum, vývoj a produkciu batériových úložísk elektrickej energie, ktoré predstavujú prirodzený vývoj v sektore energetiky. Sme presvedčení, že aj vďaka opätovnému využitiu použitých batérií dosiahneme energeticky efektívnu budúcnosť bez fosílnych palív.

Už od roku 2004 budujeme svoje know-how v prírodných a technických vedách, ktoré aplikujeme v rámci výskumných a vývojových projektov.