Menu

Projekt: Úložiská energie z batérií druhej životnosti.

Príjmateľ:

ENERGO – AQUA a.s.
Trenčianske Biskupice 7051
911 04 Trenčín 4

IČO: 36 320 005
DIČ: 2020178666
IČ DPH: SK2020178666

Opis projektu:

Cieľom vývoja v rámci projektu spoločnosti sú Úložiská energie z batérií druhej životnosti. Energo-Aqua uvedie na trh kontajnerové úložisko energie navrhnuté pre konkrétne potreby a aplikácie. V aplikáciách sa úložiská energie z batérií druhej životnosti nelíšia od úložísk energie postavených na nových moduloch. Rozdiel je len v cene, ktorá hrá zásadnú úlohu pri širokom nasadení v energetických projektoch. Projekt tak nepriamo podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, pretože zvyšuje ich efektivitu, bezpečnosť a zlepšuje ich prevádzkové charakteristiky. Vo svojej výskumnej časti projekt rieši problém riadenia úložísk energie z batérií druhej životnosti, konštrukciu kontajnerov pre tieto úložiská a ich vybavenie a súčasti.

Miesto realizácie:

Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom

Nám. 1. mája 18 811 06 Bratislava

Nenávratný finančný príspevok: 15 207 067,65 €

Tento projekt je podporený z EFRR Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk