Menu

Výskumné projekty

Úložiská energie z batérií druhej životnosti

Prijímateľ:
ENERGO – AQUA a.s.
Biskupická 7051
911 01 Trenčín 

IČO: 36 320 005
DIČ: 2020178666
IČ DPH: SK2020178666

Miesto realizácie:
Lieskovec 598/75, Dubnica nad Váhom 018 41
Nám. 1. mája 18, Bratislava 811 06
Dúbravca 5, Martin 036 01

Opis projektu:
Cieľom vývoja v rámci projektu spoločnosti sú Úložiská energie z batérií druhej životnosti. Energo-Aqua uvedie na trh kontajnerové úložisko energie navrhnuté pre konkrétne potreby a aplikácie. V aplikáciách sa úložiská energie z batérií druhej životnosti nelíšia od úložísk energie postavených na nových moduloch. Rozdiel je len v cene, ktorá hrá zásadnú úlohu pri širokom nasadení v energetických projektoch. Projekt tak nepriamo podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, pretože zvyšuje ich efektivitu, bezpečnosť a zlepšuje ich prevádzkové charakteristiky. Vo svojej výskumnej časti projekt rieši problém riadenia úložísk energie z batérií druhej životnosti, konštrukciu kontajnerov pre tieto úložiská a ich vybavenie a súčasti.

Nenávratný finančný príspevok: 15 207 067,65 €

Projekt je finančne podporený z EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Hybridné úložiská energie pre zvýšenie nezávislosti a efektívnosti energetických systémov

Partner:
ENERGO – AQUA a.s.
Biskupická 7051
911 01 Trenčín 

IČO: 36 320 005
DIČ: 2020178666
IČ DPH: SK2020178666

Miesto realizácie:
Lieskovec 598/75, Dubnica nad Váhom 018 41

Opis projektu:
Cieľom projektu je návrh nových riešení hybridných energetických zásobníkov elektrickej energie vrátane batérií novej generácie a zvýšenej miery versatibility riadiacich systémov batérií EMS ako aj zefektívnenie uplatniteľnosti inštalácií hybridných riešení energetických úložísk. 

Nenávratný finančný príspevok: 937 335 €

Projekt je finančne podporený z EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.